Κέντρο Δικτύων Ε.Μ.Π. Χάρτης Πολυτεχνειούπολης a Παλιότερος Χάρτης FAQ ?  
.

 

 
.
Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και συντηρείται από το  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΩΝ   (Δημιουργοί...). Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@ntua.gr ή στο τηλέφωνο 210-772-1861, Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:00-21:00.